ĐIỀU KHOẢN BẢO MẬT

ĐIỀU KHOẢN BẢO MẬT - Giáo dục sớm cho trẻ theo phương pháp glenn doman nổi tiếng được áp dụng hơn 180 quốc gia trên toàn thế giới.

Điều khoản riêng tư này mô tả về các chính sách và phương pháp thu nhập, sử dụng và trình bày thông tin của bạn khi sử dụng app GdKids
Điều khoản riêng tư này mô tả về các chính sách và phương pháp thu nhập, sử dụng và trình bày thông tin của bạn khi sử dụng app GdKids. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc tiết lộ thông tin của bạn cho bất cứ ai, ngoại trừ được mô tả trong chính sách bảo mật. Ứng dụng có được thông tin gì và nó được sử dụng như thế nào?

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin do người dùng cung cấp và tự động thu thập


Chúng tôi thu thập các thông tin mà chúng tôi cho là cần thiết do bạn cung cấp để phục vụ mục đích cải tiến dịch vụ dành cho người dùng.

Vì sao chúng tôi cần thu thập thông tin khách hàng?

- Theo yêu cầu của pháp luật, chẳng hạn như tuân thủ trát đòi hầu tòa hoặc quy trình pháp lý tương tự;
- Khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi, bảo vệ sự an toàn của bạn hoặc sự an toàn của người khác, điều tra gian lận hoặc trả lời yêu cầu của chính phủ;

Từ thông tin thu thập được, chúng tôi sẽ sử dụng để cải tiến dịch vụ của chúng tôi. Thông tin của bạn sẽ được chúng tôi lưu trữ trong suốt thời gian bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

- Với các nhà cung cấp dịch vụ đáng tin cậy của chúng tôi làm việc thay mặt chúng tôi, họ không sử dụng độc lập thông tin chúng tôi tiết lộ cho họ và đã đồng ý tuân thủ các quy tắc được nêu trong tuyên bố về quyền riêng tư này.
- Nếu Gdkids tham gia vào việc sáp nhập, mua hoặc bán toàn bộ hoặc một phần tài sản, bạn sẽ được thông báo qua email và/hoặc thông báo nổi bật trên trang web của chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào về quyền sở hữu hoặc sử dụng thông tin này, cũng như bất kỳ lựa chọn nào bạn có thể có về thông tin này.

Bạn từ chối cung cấp thông tin bằng cách nào?


Bạn có thể ngừng tất cả các thông tin thu thập thông tin của Ứng dụng bằng cách gỡ cài đặt Ứng dụng. Bạn có thể sử dụng các quy trình gỡ cài đặt tiêu chuẩn vì có thể có sẵn như một phần của thiết bị di động của bạn hoặc thông qua mạng hoặc mạng ứng dụng di động. Bạn cũng có thể yêu cầu chọn không tham gia qua email, tại cskh@gdkids.vn

Chính sách lưu giữ dữ liệu, quản lý thông tin của bạn


Chúng tôi sẽ giữ lại dữ liệu người dùng được cung cấp miễn là bạn sử dụng Ứng dụng và trong một thời gian hợp lý sau đó. Chúng tôi sẽ giữ lại thông tin tự động thu thập trong tối đa 24 tháng và sau đó có thể lưu trữ tổng hợp. Nếu bạn muốn chúng tôi xóa dữ liệu do người dùng cung cấp mà bạn đã cung cấp qua Ứng dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ cskh@gdkids.vn và chúng tôi sẽ trả lời trong thời gian hợp lý. Xin lưu ý rằng một số hoặc tất cả fữ liệu do người dùng cung cấp có thể được yêu cầu để Ứng dụng hoạt động bình thường.

Chính sách thu thập thông tin với trẻ em


Chúng tôi không sử dụng Ứng dụng để cố ý thu thập dữ liệu từ thị trường cho trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu cha mẹ hoặc người giám hộ biết rằng con của họ đã cung cấp cho chúng tôi thông tin mà không có sự đồng ý của họ, họ nên liên hệ với chúng tôi cskh@gdkids.vn. Chúng tôi sẽ xóa thông tin đó khỏi các tệp của chúng tôi trong thời gian hợp lý.

Chính sách bảo mật thông tin


Chúng tôi lo ngại về việc bảo vệ tính bí mật của thông tin của bạn. Chúng tôi cung cấp các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục để bảo vệ thông tin mà chúng tôi xử lý và bảo trì. Ví dụ: chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào thông tin này cho nhân viên và nhà thầu được ủy quyền cần biết thông tin đó để hoạt động, phát triển hoặc cải thiện Ứng dụng của chúng tôi. Xin lưu ý rằng, mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp bảo mật hợp lý cho thông tin chúng tôi xử lý và bảo trì, không có hệ thống bảo mật nào có thể ngăn chặn tất cả các vi phạm an ninh tiềm ẩn.

Thay đổi trong chính sách bảo mật thông tin


Chính sách bảo mật này có thể được cập nhật theo thời gian vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách bảo mật của chúng tôi bằng cách đăng chính sách bảo mật mới tại đây và thông báo cho bạn qua email hoặc tin nhắn văn bản. Bạn nên tham khảo chính sách bảo mật này thường xuyên cho bất kỳ thay đổi nào, vì việc sử dụng liên tục được coi là phê duyệt tất cả các thay đổi. 

Sự cho phép của bạn


Bằng cách sử dụng Ứng dụng, bạn đồng ý cho chúng tôi xử lý thông tin của bạn như được quy định trong Chính sách bảo mật này ngay bây giờ và được chúng tôi sửa đổi. "Xử lý" có nghĩa là sử dụng cookie trên máy tính/thiết bị cầm tay hoặc sử dụng hoặc chạm vào thông tin theo bất kỳ cách nào, bao gồm nhưng không giới hạn, thu thập, lưu trữ, xóa, sử dụng, kết hợp và tiết lộ thông tin ở Việt Nam. Nếu bạn cư trú bên ngoài Việt Nam, thông tin của bạn sẽ được chuyển giao, xử lý và lưu trữ theo tiêu chuẩn bảo mật của Việt Nam.
 

Liên hệ chúng tôi


Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến quyền riêng tư trong khi sử dụng Ứng dụng GdKids hoặc có câu hỏi về thực tiễn của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại cskh@gdkids.vn

Địa chỉ văn phòng: 
Tìm hiểu thêm: Bộ học liệu theo phương pháp Glenn Doman: https://gdkids.vn/bo-hoc-lieu-glenn-doman
 
Đăng ký nhận ưu đãi từ Công ty cổ phần tư vấn giáo dục quốc tế GKS
 CLICK ĐĂNG KÝ HOẶC GỌI NGAY HOTLINE
Đăng ký nhận KM 0906285655